Toote tagastamise tingimused:

1.1 Kvaliteetse ja kasutamata toote tagastamise õigust on ostjal võimalik teostada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul kauba kättesaamise päevast arvates, teavitades sellest müüjat, nagu on sätestatud „Kauba müük ja kauba kättesaamine. teenused, kui lepingud sõlmitakse sidevahendeid kasutades"

1.2 Puudusega kauba tagastamine toimub vastavalt majandusministri 29. juuni 2001. a korraldusele. korraldusega nr. 7. Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirja kinnitamise kohta" kinnitatud asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjaga."

1.3 Kvaliteetse kauba tagastamisel järgitakse järgmisi tingimusi:

Ostja teatis Müüjale kauba tagastamise kohta esitatakse vastavalt kauba tagastamisel sätestatud tähtaegadele - 14 päeva alates kauba kättesaamise päevast.

- Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata.

- Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, korralikus pakendis, kasutamata (katsetamata), kaotamata oma kauba välimust (silt terve, kaitsekile maha rebimata jne) (see punkt ei kehti madala kauba tagastamise korral). kvaliteetne toode).

- Tagastatav kaup peab olema samas pakendis, milles see saadeti.

- Kõik ostetud kaubaga kaasa saadud kingitused tuleb tagastada koos tagastatud asjadega.

- Toote tagastamisel on vajalik esitada selle ostutšekk/saadud arve, lisada foto (puuduse olemasolul) ja saata e-kiri. posti teel info@amnesia.lt

1.4 Kui toode ei ole täielikult komplekteeritud, kahjustatud, korrastamata või korralikult pakitud, on müüjal õigus toode mitte vastu võtta, seda mitte ümber vahetada ja ostja poolt toote eest tasutud raha mitte tagastada.

2. Kauba tagastamine:

2.1 Kuhu kaup tagastada:

Kui punktis 1 loetletud tingimused on täidetud, võtke meiega toote tagastamiseks ühendust: info@amnesia.lt

-Tagastus-/saatekulud tasub klient.

2.2 Kuidas makstud raha tagastatakse?

- Raha tagastatakse 7 päeva jooksul Teie poolt määratud pangakontole, alates taotluse e-posti teel laekumisest.

3. Kuhu ma saan pöörduda, kui mul on toote kohta kaebus?

- Meie veebipoest ostetud tootega seotud probleemide korral võtke meiega ühendust e-posti teel. posti teel info@amnesia.lt