Toote garantii

Amnesia.lt pood või veebipood ostetud kaubale kehtivad tootjate poolt kehtestatud garantiitingimused. Toodetele kehtivad Leedu Vabariigi seadused 24 kuud garantiiaeg. Tootjad võivad teatud kaubagruppidele määrata erinevaid (lühemaid või pikemaid) garantiiaegu, sellistel juhtudel rakendub tootjapoolne garantiiaeg.

21. Kõikidele kaupadele kehtivad tootjate poolt kehtestatud tasuta garantiiteeninduse tingimused. Toote garantiiaeg on märgitud Teile väljastatud toote garantiikaardil või arvel - arvel;
22. Garantiihoolduse ajal on Teil õigus ostetud tootel tootja süül tekkinud puuduste (puuduste) tasuta parandamisele eeldusel, et toodet kasutati vastavalt tootja garantiitingimustele. Parandatud või asendatud kaubale kehtib garantii ülejäänud garantiiteenindusperioodi jooksul;
23. Garantii algab toote teile müümise kuupäevast;
24. Kui toode on defektne, peate tasuta garantiiteeninduse saamiseks ühendust võtma Amnesia.lt märgitud kontaktidel;